Tsk'al - Podręcznik użytkownika


Spis treści
Wprowadzenie
Autorzy aplikacji
Podstawowe informacje
Obsługa
Opis interfejsu
Kalendarze
Menu
Okno zdarzeń
Okno ustawień
Opis plików
Pliki zdarzeń
Plik konfiguracji aplikacji
Pliki skórki
Nomenklatura
Kalendarze
Zdarzenia
Znane błędy
Ustawienia Window Managerów
Do zrobienia
Zmiany od poprzedniej wersji
0.6
0.5
0.4
0.3